Opis stanowiska:

 • prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych
 • sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości
 • bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z US
 • monitorowanie i kontrola operacji księgowych
 • monitorowanie, kontrola oraz wprowadzanie zmian w zakresie obiegu dokumentów księgowych
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki
 • opracowanie i wprowadzanie zmian w polityce rachunkowości Spółki
 • współpraca z biegłym rewidentem, bankami i instytucjami finansowymi

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości
 • co najmniej 4- letniego doświadczenia na stanowisku głównego księgowego
 • biegłej znajomości zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków (wraz z aktualnymi zmianami)
 • doświadczenia zawodowego w spółkach produkcyjnych
 • ukończonych kursów specjalistycznych z zakresu rachunkowości i podatków, w tym kurs na głównego księgowego
 • umiejętności organizacji pracy zespołu i delegowania zadań
 • rzetelności, dokładności, terminowości w zakresie realizacji zadań
 • wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych
 • znajomości systemu ERP
 • elastyczności oraz wykazywania własnej inicjatywy
 • mile widziana znajomość języka angielskiego/francuskiego umożliwiająca swobodną komunikację

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • pracę w renomowanej firmie z wysoką pozycją zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim
 • ubezpieczenie grupowe
 • opiekę medyczną MEDICOVER